350 - Auger Co-steel

Augerbit 3mm

Augerbit 3mm

Dim 3mm Shank 3mm Tot length 60mm
15.40 SEK
Add:
Augerbit 4mm

Augerbit 4mm

Dim 4mm Shank 4mm Tot length 75mm
17.40 SEK
Add:
Augerbit 5mm

Augerbit 5mm

Dim 5mm Shank 5mm Tot length 85mm
19.80 SEK
Add:
Augerbit 6mm

Augerbit 6mm

Dim 6mm Shank 6mm Tot length 92mm
22.50 SEK
Add:
Augerbit 7mm

Augerbit 7mm

Dim 7mm Shank 7mm Tot length 110mm
24.40 SEK
Add:
Augerbit 8mm

Augerbit 8mm

Dim 8mm Shank 8mm Tot length 115mm
27.20 SEK
Add:
Augerbit 9mm

Augerbit 9mm

Dim 9mm Shank 9mm Tot length 120mm
29.90 SEK
Add:
Augerbit 10mm

Augerbit 10mm

Dim 10mm Shank 10mm Tot length 130mm
32.30 SEK
Add:
Augerbit 11mm

Augerbit 11mm

Dim 11mm Shank 10mm Tot length 150mm
39.80 SEK
Add:
Augerbit 12mm

Augerbit 12mm

Dim 12mm Shank 10mm Tot length 150mm
44.20 SEK
Add:
Copyright © 2021 AB C.I.FALL , created by Michael Fall